•  
 
Navigáció
Környezettudatosság, környezetvédelem az óvodában
Környezettudatosság, környezetvédelem az óvodában
 
Még az év elején járunk, de máris szerencsésnek mondható az idei tanév. Községünk Önkormányzata a Környezetvédelmi Alapból jelentős összeget biztosított óvodánknak környezetvédelmi programok, előadások támogatásához. Ezt beépítve nevelőtestületünk több hetes tudatos környezet- és egészségvédelmi projekttevékenység tervezéssel gazdagította a gyerekek élményvilágát.
 
Október első hetében Földünk Világegyetemben való elhelyezkedéséről, a földrészekről, a természet világáról beszélgettünk, felhívó jelleggel kiemelve annak értékeit, szépségét és védelmét.
 
A gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték a csoportszobákba behozott világítós, forgós földgömböket. Volt, aki csak most látott először ilyet. Már előzőleg kértünk olyan ismeretterjesztő könyveket, albumokat, amelyekből tanulmányozhattuk a távoli tájakon élő állatok, növények élőhelyét. Majd színes újságokból kivágtuk a megismert élőlényeket, és elhelyeztük egy óriás térképen. Ennél még szemléletesebbé tettük ismeretünket a budapesti állatkert látogatással, ahol tájegységek szerinti elhelyezésben tekintettük meg az állatokat eredeti életnagyságukban.
 
 
 
Projekttevékenységünk második hetében a környezetbarát életmódra hívtuk fel a figyelmet, a környezettudatos vásárlásra, fogyasztásra, az éltető vízzel való takarékoskodásra, folyók, patakok tisztaságának megóvására, és a szelektív hulladékgyűjtésre. Mindezeket játékos formában gyakoroltuk: Kukatündér társasjátékkal, hulladékok (anyagok szerinti) csoportosításával, találós kérdésekkel, versenyjátékokkal.
 
 
Tanulságos környezetóvó mesejátékot láttunk az ÖKO színtársulat előadásában Lim-lom mese címmel. A történetben a hulladék anyagok életre keltek és a szelektív gyűjtőkbe összecsoportosulva várnak elszállításukra és az újrahasznosítás következtében ismételt eljövetelükre.
 
 
 
A mese kapcsán kedvet kaptunk mi is ahhoz, hogy fantáziánkat megmozgatva, ötletes alkotásokat készítsünk a kiürült papírdobozokból, műanyagflakonokból, rongyokból, üvegekből és fémből. Kreatív termékek születtek, amivel később a csoportokban szívesen játszottak a gyerekek.  Volt, aki elmesélte, hogy otthon is folytatta a barkácsolást, sőt sokan akadtak olyanok is, akik már előzőleg szülőkkel együtt készített igényes alkotásokkal kápráztattak el bennünket. A kitartó szorgalmas családokat oklevéllel jutalmazzuk.
 
 
 
A harmadik héten környezetbarát életmódunk kiegészítőjeként hozzáfűztük saját magunk egészségének védelmét is. Tudatosítottuk a mozgás, testápolás, és egészséges táplálkozás fontosságát.
 
Kedden reggel a tornaszobában minden csoport egy közös lendületes reggeli zenés tornával indította a napot, ahol gyerekek és felnőttek is kellemesen elfáradtak, majd jól esett a tízórai. Utána minden csoport berendezkedett egy - egy tornafeladatra, majd csoportforgó rendszerben végigjártuk és elvégeztük a különböző jellegű: egyensúlyozó, ügyességi, gyorsasági, bátorságot igénylő sor-, és akadályversenyeket.
 
A következő két napban az egészséges táplálkozás kapta a főszerepet. Legfőképpen a zöldségek és gyümölcsök sokrétű fogyasztására hívtuk fel a figyelmet. Nyitott napok keretében a szülők is bekapcsolódhattak a csalamádé és gyümölcssaláta készítés folyamatába, a vitamindús zöldségkrémek és pástétomok keverésébe és szemet-szájat ingerlő vendégváró tálak összeállításába. Minden csoport saját készítményével végigkínálta a többi csoportot is. Ismét lehetőséget kínáltunk a zöldségszobrászatra is. Gyerekek és felnőttek szintén szívesen időztek az elkészült alkotások kiállítása körül.
 
 
 
A hetet a testápolás fontosságának megerősítésével zártuk. Ebben segítségünkre volt Rehus Éva védő néni, aki kiemelten a fogápolás fontosságát hangsúlyozta bemutató eszközei segítségével.
 
 
A tartalmas három hét lezárásával úgy érezzük nagyon sok oldalról megközelítettük a természet világának megismerését, elősegítettük a növény és állatvilág tág sokszínűségének felfedezését, a gyerekek érzelmeinek megmozgatásán keresztül értékeink megóvásának igényét.
 
Ez „apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!”
 
Köszönjük Baracska Község Képviselő testületének az anyagi forrás biztosítását, a védőnőnek, és azoknak a szülőknek, akik segítségükkel, közreműködésükkel és tárgyi felajánlásukkal hozzájárultak programunk megvalósításához.
 
Steinné Godó Ágnes
 
További képeket a tartalmas hetekről az óvoda honlapján a : ovoda.szlv.hu  oldalon találnak.