•  
 
Navigáció
Az óvodáról

Óvodánk a Váli völgyben a 7-es főút, mentén, a Velencei-tó közelében, 2700 fős községben található. Önkormányzat által fenntartott, részben, önállóan gazdálkodó 4 csoportos óvoda.1950-ben alapították, de jelenlegi formáját 2002-ben kapta.

Már 1903-ban megnyílt az első községi óvoda. Az óvoda a mai Espressó helyén állt 1917-ig. Később az intézmény hadi kórházként működött. 1920-ban újra megnyílt az óvoda, de 1932-ben üzemelését megszüntették anyagi gondok miatt. Az óvoda ismét csak 1950. május 1-jén nyílott meg. Az óvoda szakaszosan, de igen intenzíven fejlődött. 1961-ben kialakították a 2 csoportos, 2 tanerős óvodát. Az óvoda 1972-ben 3 csoportos, 75 férőhelyes lett. 1978-ban az épületét renoválták. Két csoportszobában kicserélték a bútorzatot. 1980-1981-ben a szülők és az óvodai dolgozók segítségével barátságosabbá tették az óvoda udvarát. Rönkfából játékok készültek: kisház, vonat, hajó, bástya, falovacskák. Az udvart füvesítették, parkosították. 1984-ben községi segítséggel elkészült az óvodában a központi fűtés!

Az Önkormányzat 2001-ben kezdte meg az óvoda épületének felújítását, kicserélték a régi épület tetőszerkezetét ahol lehetőség nyílik esetleges csoportszobák kialakítására (ami a mai napig nem történt felhasználásra) és az óvoda épületéhez hozzáépült a tornaszoba.

2002-2003-as nevelési évben a munkálatok befejeződtek, és megtörtént a tornaszoba felszerelése és használatba vétele.

Az Önkormányzat nehéz gazdasági helyzete miatt döntött a társulási forma mellett. Így 2007. szeptember 01-től óvodánk a Szent László Regionális Óvoda tagintézménye lett. A társuló önkormányzatok a közoktatási feladatok ellátásának, a szakmai munka színvonalának növelése érdekében hozták létre a Szent László Regionális Óvodát. A kistérségi óvodáknak lehetősége nyílik a tagóvodák közötti szakmai kapcsolat kiépítésére, egymás arculatának megismerésére, szakmai munkaközösségben való együttmunkálkodásra.

2010-től az óvoda a Bóbita Óvoda nevet viseli.

Az óvodába érkező gyermekekben tükröződik a község lakosságának sokszínű rétegződése. Budapest közelsége megváltoztatta az itt élő emberek életét. Sajnos múlóban van minden kézművesség, hagyomány. A megváltozott életkörülmények befolyásolják a gyermekek fejlődését. Pl: a természettől való elszakadás, technikai fejlődés, család szerkezetének megváltozása, élményforrások csökkenése, megélhetési problémák, munkanélküliség, stb.
Ezek ismeretében egy élmény gazdag óvodát igyekszünk kialakítani, ahol a gyermekeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó.

A gyermek fejlődő személyiségét, egyénenként változó, testi, lelki szükségleteit figyelembe véve, a szülők nevelő partnerként való bevonásával, a boldog gyermekkor optimális feltételeit szeretnénk megteremteni. Maximálisan törekszünk az érzelmi biztonságot adó kapcsolatok, az egészséges életmód, az alapvető szokásrendszer megalapozására.