•  
 
Navigáció
Helyi óvodai program sajátosságai

1999. szeptember 1-től helyi nevelési program szerint dolgozunk, mely évről évre gazdagodott gyakorlati tapasztalatokkal. Az elmúlt években többször módosították a Közoktatási törvényt. Így volt 2003-ban is, amikor az óvodai nevelés alapprogramját hozzá kellett igazítani a törvényi keretekhez.

A 2006/2007-es nevelési évben óvodánk szakmai elismerésben részesült azáltal, hogy a HEFOP 3.1.3 pályázat nyertes intézményei közé tartozik.Az óvoda helyi nevelési programja a kompetencia alapú óvodai programcsomaggal kiegészült és átalakult. Óvodánkat továbbra is a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség értékek kezelése jellemzi. Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzésében segíti hozzá a gyermeket. Megteremti annak a lehetőségét, hogy a gyermek a játékban, művészetekben, alkotómunkán, saját tevékenységen keresztül szerezze meg azokat az élményeket, amelyek megnyitják, és ébren tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére.

A kompetencia alapú óvodai programcsomag fejlesztési kompetenciájának sajátos elemei.

Dr. Pála Károlyt idézve:

„Az ismeretek, azok alkalmazási képessége és az alkalmazásban megfelelő motiváció, illetve attitűd, együttesen jelölik ki azokat a képességrendszereket, képességhalmazokat, amelyekkel egy adott terület kompetenciájaként meghatároznak.”

A kompetencia alapú programcsomag hozadéka

- a gyermek számára önfeledt, boldog gyermekkort jelenti

- kedvük, igényük elképzeléseik szerint játszhatnak

- kedvük, igényük, elképzeléseik szerint mozoghatnak térben és időben, zenében és festésben

- átélhetik a mesék, a versek szárnyaló világátát

- érezhetik a hagyományok üzenetét

- bábozhatnak, dramatizálhatnak

- nap, mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, az őket körülvevő világról, a környezetről, a teremtés csodáiról, a számok, mennyiségek  birodalmáról

- játszva tanulhatnak egymástól, és a felnőttekről

- a kérdéseket bátran, nyíltan megfogalmazhatják

- a megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges

- figyelembe vesszük a gyermekek törvényeit is


Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek elméletileg differenciáltak, elkülönültek, a gyakorlatban azonban a tárgyi koncentráció elvének megfelelően egységet alkotnak.

A jó iskola – az óvoda folytatásaként – játszva tanítja a gyermekeket a cselekvésre, tapasztalatokra építi a tanulást, figyelembe véve az életkori sajátosságokat, érdeklődést.