•  
 
Navigáció
Állandó programjaink

Logopédia:

 


Mi a logopédia?

Kezdetben a gyógypedagógia részeként jött létre. A beszédzavarok felismerésével és korrekciójával foglalkozó tudomány. Mint beszédpatológia, a beszédzavarok kutatásával, megelőzés, diagnosztikájával, korrekciójával foglalkozó komplex tudomány.

Feladata:

• prevenció; azaz felvilágosító munka kifejtése szülők, nevelők, orvosok körében, a    veszélyeztetettek szűrése, előzetes fejlesztése
• a beszéd, a beszéd fejlődésének, annak zavarainak tanulmányozása
• logopédiai diagnosztika: megfelelő vizsgálóeljárások kidolgozása
• fejlesztő eljárások kidolgozása a beszédkórképek eredményes korrekciójához

Logopédus és feladatai

Logopédus az a gyógypedagógus, aki a beszédben akadályozott (beszédhibás, beszéd, hang- és nyelvi zavarban szenvedő) gyermekek és felnőttek ellátására képesített.
Tevékenységének része az egyes logopédiai kórformák vizsgálata, azok típusától, súlyosságától, halmozottságától függően, a társtudományok szakembereinek bevonásával, a megelőzés, a korai fejlesztés, illetve a kezelés és az utógondozás.

/Forrás:
Gyógypedagógiai lexikon. Szerk: Mesterházi Zsuzsa. ELTE BGGYTF, Bp., 2001./

Óvodánkban a logopédiai foglalkozásokat Mihalovits Kata tartja szerda és péntek délőttönként..


Néptánc:A nép gyermekjátékok, a néptánc nagymértékben fejleszti a gyermekek képességeit, készségeit. Az éneklés-mozgás öröme fejleszti a gyermek érzelmi életét, egymás közti magatartását, személyiségformáló hatása kiemelt. A dalok éneklése, és a hozzájuk kapcsolódó mozgás végzése nagyfokú megosztott figyelmet kíván. Egyszerre kell figyelniük a gyerekeknek a dal szövegére, a zenére, a mozgásra, a társaira. Eközben fejlődik akaratereje, figyelme, koncentrációja, mozgás összerendezettsége.

Óvodánkban a néptánc foglalkozásokat Németh Ildikó, a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc tanárnője tartja minden kedden 16 órától.Hittan


Óvodánkban a vallásukat gyakorló gyermekek három felekezeti hittan oktatás közül választhatnak:

Katolikus hittan:    Borka Mária hétfőnként 8.15-től tartja.

Református hittan:  Kádár Ferenc lelkész tartja szerdán délután és péntek délelőtt.

Evangélikus hittan: Kedden délelőtt 7:45-től Süller Zsolt lelkész tartja.