•  
 
Navigáció
Jeles zöld napok

 

Óvodánkban kiemelt szerepet kap a környezet megismerése, a természeti értékek, a természet védelme. Az elmúlt évben, 2010-ben elnyertük a Zöld óvoda címet.

A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Ebben az életkorban teremtjük meg az érzelmi vonzódást a természethez. A környezet megszerettetése, gondozása, a természet szeretetére való nevelésnek át kell hatnia az egész óvodai életet. Az önfeledt játék, a rácsodálkozás mellett észrevétlenül tanulják meg, hogyan óvják, védjék a természet tisztaságát, szépségét.

Óvodánk nevelőtestületével törekszünk arra, hogy a gyermekeket olyan hatások érjék, amely környezetük felfedezésére ösztönzi őket. A kirándulások, a környezetünkben tett séták alkalmával lehetőséget adunk a természet megismerésére. Minél több alkalmat adunk a környezetünk felfedezésére, annál jobban szeretik és védik majd.

Óvodáskorban alapozzuk meg a gyerekek természetszemléletét, ezáltal elérhetjük hosszútávon, hogy felnőttként is elkötelezettséget érezzenek a természet iránt, környezettudatos életet éljenek. 

 

Állatok világnapja október 4.

 

Lehetőségek:

-        házi állatok megfigyelése a faluban

-        kirándulás szervezése ( budakeszi Vadaspark)/ Élménybeszámolót lásd a Vadasparki kirándulásunknál/

-        állatokat ábrázoló képek gyűjtése, nézegetése, tabló készítése

-        állatok csoportosítása gyűjtött képek alapján

-        állatokkal kapcsolatos játékok szervezése

-        dramatikus játékok

 

A Föld napja április 22.

Óvodánkban évek óta hagyomány, hogy ezen a napon a gyerekek egy- egy növényt, virágot hoznak, melyet közösen ültetünk el az óvoda udvarán.

 

Lehetőségek:

-          a Föld mint bolygó, földrészekkel való ismerkedés

-          földgömb, a Földön élő népek, nemzetek megismerése

-          ismerkedés lakóhelyünkkel

-          virágoskertbe palánták ültetése

-          séták szervezése

-          ismerkedés a Naprendszer bolygóival

-          a talaj védelme

-          védett állatok és növények

-          szelektív hulladékgyűjtése

 

A víz világnapja március 22.

 

A kompetencia alapú programunk alapja a négy őselem. A január- február-március hónapok a víz project hónapjai, így a víz világnapja, erre az időszakra esik. Többféle úton igyekszünk megismertetni a gyerekeket a víz fontosságáról, nélkülözhetetlenségéről az élethez.

 

Vízzel kapcsolatos tapasztalatszerzés:

-          nyári élmények felidézése, elmesélése

-          virágok, növények gondozása, locsolgatása

-          a víz évszakhoz kapcsolódó halmazállapotainak megfigyeltetése, tapasztalása (hó, köd, jég, zúzmara)

-          ezen a napon séta a Szent-László patakhoz

 

Játékok szervezése:

-          találós kérdések gyűjtése

-          papírcsónak készítése, úsztatása

-          nyelvi játékok, hangutánzó szavak gyűjtése

-          horgászós, csónakos játékok

-          északi- sarki népek élete- szerepjáték

 

Játékos kísérletek vízzel:

-          víz tulajdonságainak megfigyelése, halmazállapot változásai

-          víz tisztaságának vizsgálata

-          vízzel telt pohár, mint zeneszerszám

-          vízi élőlények

-          képek gyűjtése, állatok csoportosítása élőhelyük szerint

 

 

Madarak és fák napja: május 10.

 

Lehetőségek:

-          visszatérőmadarak fészkeinek felkeresése, fiókák megfigyelése

-          az udvaron lévő fáinkról kéreglenyomat készítése

-          madárhangok meghallgatása, felismerése

-          papírból madarak hajtogatása

-          mozgásos játékok

-          memória játék készítése a fák leveleiből, ill. fa és levelek

-          madarak csoportosítása: költöző és nem költöző madarak

-          madarak csoportosítása élőhelyük szerint