•  
 
Navigáció
Bóbita Krónika 2014. február I.

Ovizsaru Program a Bóbita óvodában

Már a tavalyi évben elindult intézményünkben, főként nagycsoportos gyermekeknek ajánlott bűn - és baleset-megelőzési témájú program, melynek célja a gyermekek áldozattá válásának megelőzése, biztonságérzetük erősítése, és annak elősegítése, hogy szükség esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől. Azért ezt a korosztályt célozták meg a program kidolgozói, mert ők hamarosan iskolába mennek, hosszabb-rövidebb időt már egyedül, illetve felnőtt felügyelete nélkül is eltölthetnek otthon vagy a játszótéren, adott esetben önálló döntésekre kényszerülhetnek. Saját érdekükben életkori sajátosságaiknak megfelelő módon kell őket felkészíteni, tájékoztatni a biztonságos és helyes viselkedésformákat illetően.

Az „Ovi-zsaru” ugyanakkor egy játékos, figyelemlekötő, közvetlen kommunikációra építő megelőzési programsorozat. Az óvodai foglalkozásokon és az otthoni feladatokon keresztül szerepet vállal benne az egyenruhás rendőr, az óvodás, az óvónő, a szülő, akár a nagyobb testvér, nagyszülő is.A program első foglalkozásán(az ismerkedés szabályai, ill. biztonságos közlekedés témáknál) mindenképpen személyesen is jelen van a kapcsolattartó rendőr, így közvetlen kapcsolatot alakíthat ki a gyerekekkel, akik kérdezhetnek tőle, megismerhetik az egyenruhát, az alapvető rendőri felszereléseket is. A személyes kontaktus fontos elem, mert a gyerekek pozitív élményt szerezhetnek a rendőrrel kapcsolatban, megtapasztalhatják, hogy (az esetleges ijesztgetések ellenére) nem kell félniük, és amennyiben bajba kerültek, segítséget is kérhetnek tőle. A második foglalkozást a kidolgozott anyag és az előzetes felkészítés alapján már az óvónők vezetik le. Ekkor a rendőr szerepét átveszi a kézbáb Rendőr Robi, aki mintegy „segítőjévé válik” az óvónőnek. Az ő vendége Rosszcsont Ricsi, aki saját élményeit, tapasztalatait osztja meg a gyermekekkel. Fontos, hogy a bábok a tematikához tartozó foglalkozásokon kívül más szituációkban - pl. séta alkalmával, vagy egy-egy a csoport életében felmerülő konfliktus, probléma megbeszélésekor is felhasználhatók.

A program több modulból áll, a foglalkozások több téma köré csoportosulnak– ilyenek pl. Az ismerkedés szabályai, Idegen személlyel történő találkozás, kapcsolat, Egyedül otthon, Veszélyes eszközök vagy A közlekedés szabályai.A feldolgozásban segítenek a témákhoz kapcsolható ajánlott és a szabadon választott mesék, a különböző történetek, a rajzolás, a szerepjátékok.

2014.január 27.-én, délelőtt ellátogattak hozzánk is a „rend őrei”. Ketten egyenruhában, egy társuk pedig civilben érkezett, a gyermekek egy kicsit visszafogottabban fogadták őket. Ezután ők rögtön bemutatkoztak keresztneveiken, a kicsik lassan oldódni kezdtek. Beszélgettünk arról, hogy miről lehet felismerni őket, megnézhették a gyermekek az egyenruhához tartozó rangjelzéseket, a rendőrigazolványt, a gumibotot, a bilincset és a pisztolyt is. Előjöttek a gyermekek tavalyi emlékképei, amikor a KRESZ pálya avatásakor a rendőrautóba be is ülhettek, kipróbálhatták a sziréna hangját és az adó-vevő rádiót is. Megbeszéltük, hogy miben tud nekünk a rendőrség segíteni, mi a hívószámuk, kik vannak még velük fontos kapcsolatban. Mivel még sok helyre kellett aznap menniük, itt hagyták nekünk Rendőr Robit és Rosszcsont Ricsit, akik segítségünkre lehetnek helyettük. A következő napokban, hetekben magunkkal vittük őket a mindennapos levegőzések alkalmával, segítettek nekünk a biztonságos közlekedésben, együtt megfejtettük az utunkba kerülő táblákat, útjelzéseket. Ezeket kártyákon is felidéztük, nagyon sok színezőt készítettek a gyermekek. Mesék alkalmával (Hófehérke és a 7 törpe, Kecskegida és a farkas) a szereplők tanítgatták az ovisokat arra, hogy kinek szabad ajtót nyitni, kitől fogadhatunk el ajándékot, s szabad- e egyáltalán csörgő telefont felvenni. A közvetlen környezetünkben találhatóak különféle veszélyforrások, (kés, villa, olló, vegyszerek), ezekkel hogyan bánjunk, és ki nyúlhat hozzájuk. A program végén kérdőíveket juttatunk el a gyermekek szüleinek ezzel kapcsolatosan. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy otthon mit mesélt a kisgyermek, mit jegyzett meg a tevékenységekből, és a későbbiekben ezeket a hasznos információkat hogyan tudja helyesen alkalmazni a mindennapokban.

Böcz Gáborné Marika néni