•  
 
Navigáció
Bóbita Krónika 2015. április

„Nem fúj már és nem havaz,

Itt van, itt van a tavasz!”

A tavaszi ünnepek megnyitójaként március 10.-én a KÁKICS zenekar közreműködésével toborzó játékokat játszhattak a gyermekek. Megismerkedtek a hangszerekkel, különböző címereket, jelképeket ábrázoló zászlókkal. Nagyon jó hangulatban telt el ez a délelőtt, hiszen nem volt olyan kisgyermek, aki ne táncolt és énekelt volna.

Március 15. Nemzeti Ünnep. Ekkor ünnepli a magyar nép az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját. Ezen a napon Pesten a „márciusi ifjak” kirobbantották a forradalmat az elnyomás ellen. Felolvasták a Tizenkét pontot, Petőfi elszavalta a Nemzeti dal című versét. Nemzeti színű kokárdát tűztek a ruhájukra, a francia forradalom mintájára. A trikolor kokárda ma is jelkép, az összetartozás jelképe. A szabadságharcot a magyar honvédek a nemzeti függetlenségért vívták.

Minden óvodás tudja, hogy milyen zászlóval ünnepeljük március 15.-ét. Ezen a napon piros-fehér-zöld nemzeti színű zászlókat tűztek a házak falára és kokárdát a ruhájukra az emberek.

Erre az alkalomra óvodánk is ünnepi díszt öltött. A március 15.-ét megelőző két hétben folyamatosan ráhangolódtunk az ünnepre. Beszélgettünk arról, hogy ki volt Petőfi Sándor, milyenek voltak a katonák régen és most, milyen volt a magyar huszárok ruhája, milyen volt a közlekedés abban az időben (lovaglás), milyen fegyverekkel harcoltak. A gyermekek munkáival feldíszítettük az óvodánkat: festettek zászlót, kokárdát, virágokat, készítettünk csákót, lovas huszárokat, a lányoknak pártát, a fiúknak sisakot.

A játéktevékenységek során építettek a gyermekek várat, és katonás játékokat játszottunk. A játékidőben huszárokká változtak a fiúk -az általuk hajtogatott csákók segítségével- és felelevenítettük a kis „menetelős énekeinket” (Aki nem lép egyszerre…, Ennek a gazdának…).

Idén a Pöttyös labda csoportos gyermekek látványos kis műsorral álltak ki a többi óvodás elé. Az ünnepség előtt már napokkal megkezdtük az érzelmi ráhangolódást, előkészítést. Megmutattuk a gyermekeknek a nemzetiszínű ruhákat, fel is próbálhatták, a fiúk a lovacskákkal és kardokkal játszhattak.

Piroska néni és Szilvi néni közreműködésével a gyerekek egy kis kerek történetet játszhattak el, amelyet áthatott a tavaszváró, felhőtlen játék, amit megszakított a csatába hívó toborzó. A műsort a „Tavaszi szél vizet áraszt” kezdetű dallal indítottuk. A lányok tavaszváró mondókákat, verset, éneket játszottak, többek között:

„Nem fúj már és nem havaz,

Itt van, itt van a tavasz.”

  jó időt a „Süss fel Nap” kezdetű dallal hívogatták. Ezután a fiúkat hívták a játékba, közösen eljátszották a : Fehérvári kapitány…, Ennek a kislánynak…,Körtéfa…, Ennek a gazdának… kezdetű népi dalos játékokat. Az önfeledt játékukat megszakította a fiúk csatába hívó toborzója:

„Pest megyébe verbuválnak,

Most szedik a katonákat.

Gyere pajtás katonának,

Jobb sorod lesz, mint apádnak.”

A fiúk lóra kaptak és indultak a csatába, a kislányok a „Fut szalad a Pejkó” című dallal búcsúztak tőlünk. A műsort lezárta a hősökről való megemlékezés:

„A katonák, a katonák

ők is voltak gyerekek,

ezért védik úgy a hazát,

mint a játszótereket.

  

Azt akarják béke legyen,

és mindenütt szeretet,

hogy játéban nőjenek fel

ezután is a gyerekek."

A sok gyakorlás meghozta a gyümölcsét, mert a gyerekek előadása nagy sikert aratott a többi óvodás és az óvoda dolgozóinak körében.

Az óvó nénik egy kis meglepetéssel is készültek erre az alkalomra. A Pöttyös labda csoport műsora után a felnőttek énekeltek a gyerekeknek. A délelőtt zárásaként, pedig népi táncház volt, ahol minden kisgyermek, óvó néni és dajka néni jót mulatott.

Örömmel tapasztaltuk, hogy óvodásaink lelkét megérintette az ünnep méltósága. Megsejtettek valamit a hazaszeretetről, a szülőföld tiszteletéről, hiszen a nemzeti érzéseink jelentősége a közös éneklésben, a népi dalos játékokban, táncokban, vers- és mesemondásokban, kézműveskedésben, a közös együttlétben, az ünnepi öltözékben, a viselkedésben van.

 

Kőszegi Szilvi néni

 

„Bújj, bújj zöld ág,

zöld levelecske” 

A húsvétvasárnaphoz és az egyéb tavaszi vasárnapokhoz kapcsolódó zöldág-járás a tavaszt, a természet megújulását jelképező énekes játék, amit az óvodánkban is minden évben eljátszunk a gyermekekkel. Régen a lányok, esetleg a legények is a falu egyik végén kézfogással sorba álltak. A sor mindkét végén kaput tartottak zöld ággal a kezükben. A sor egyik vége átbújt a sor másik végén lévő kapu alatt, így mentek végig a falun. A dal első három sorát a két kaput tartó énekelte egymásnak felelgetve. A „Bújj, bújj...” részre megkezdődött a kapun való átbújás.

Az óvodában március 20.-án délelőtt a Katica csoport készült tavaszköszöntő versekkel, énekekkel. A zöldág-járáshoz kapu alakú zöld ágat hajlítottak, amit körbe fontnak a már éppen rügyező szomorú fűzfavesszővel. A kaput színes szalagokkal is díszítették, és a húsvét közeledtének jelzéséül hímes tojásokat is függesztettek rá. Miután a gyermekek népi ruhát öltöttek magukra, minden csoportot meghívtak a tavaszköszöntő játékra a tornaszobába. Végezetül tavaszcsalogató zöldág-járást népi gyermek tánccal zártuk.

Március 20.-án délután pedig húsvéti kézműves délutánt tartottunk az óvodában, amelyre szeretettel vártuk a kedves szülőket és gyermekeket. Készítettek húsvéti tojástartó báránykát, berzselhettek tojást, kukoricacsuhéból készítettek nyuszit és tojástartó kosárkát, illetve a barka ágra madárkát varrtak. A kézműves délután végén a dajka nénik apró süteményekkel és szörppel kínálták a gyermekeket. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, és hogy idén még többen eljönnek az ilyen, és ehhez hasonló közösségépítő rendezvényeinkre.

Az óvoda elkövetkezendő eseményei: április 27-30.-ig szelektív hulladékgyűjtés (PET palack, papír gyűjtés), május 6. gyereknapi kirándulás, május 20. nagycsoportosok kirándulása (A kirándulások időpontja még változhat!!!).

Évzárók, anyák napi ünnepély időpontja: maci csoport május 26, katica csoport május 27, pöttyös labda csoport május 28, alma csoport május 29. Az ünnepségek minden nap 17:00-kor kezdődnek az óvoda tornaszobájában. Az ünnepségre szeretettel várunk minden szülőt, nagyszülőt.

Anna néni